דו"ח על פעילות לימודי מוסמכים בתקופה 3.01 עד 9.01 (סמסטר ב' תשס"א)

 

א. נושאים שאושרו למחקר (מ) ולעבודת גמר (ע"ג) לתואר מגיסטר

 

המנחה

הנושא ותאריך האישור

הסטודנט

 

פרופ"ח י. עגנון

"שיטת הפרשים סופיים מדוייקת למשוואות ביסינסק מורחבות" (מ) 3.01

טולדו ירון-יצחק

פרופ' י. שינמן

"התנהגות דינמית של מבנה מסגרת בתחום האלסטו-פלסטי ע"י מספר קטן של דרגות חופש" (מ) 3.01

ביטון יצחק

פרופ' ר. בקר

"ניתוח רציונלי של קירות סמך מקרקע משוריינת" (מ) 4.01

קליין יוסי

ד"ר י. שוחט מנחה אחראי

ד"ר מ. פוטרמן מנחה שותף

"איטום תת קרקעי ניתוח טכנו כלכלי" (מ) 4.01

גליל איתמר

פרופ"ח י. פרוסטיג

"התנהגות דינמית של גשרים דרוכים בהתחשב בדפורמציות הרוחביות" (מ) 5.01

איהאב חאמד

ד"ר ק. דוזורץ מנחה אחראי

ד"ר א. ארמון מנחה שותף

"פירוק אנזימטי של אטרזין לחומצה ציאנורית במערכת תלת אנזימתית כלואה בסול ג'ל" (מ) 6.01

ברונשטיין מרינה

ד"ר נ. גליל

"חקירת השפעות של גורמים חיצוניים ופנימיים על תהליכי הפרדת מים מבוצה ביולוגית" (מ) 6.01

ברוקר יהודה

ד"ר ק. קובלר

"שדרוג טכנולוגיה לייצור חומרי בניה משולבת עם בניה תת-קרקעית" (מ) 6.01

אורלוב מקסים

ד"ר נ. גליל

"אפיון תכונות ספיחה של ביוקולואידים" (מ) 6.01

טרטקובסקי דמיטרי דוד

פרופ"ח א. פולוס

"השוואת קיבולות של צמתים לא מרומזרים וצמתים מעגליים וטווחי תפעות אפשריים" (ע"ג) 6.01

מסארוה אשרף

פרופ"ח י. פרוסטיג

"השפעות דינמיות על גשרים תמוכי כבלים" (מ) 6.01

צייגר דרור

ד"ר א. אוסטפלד

"פיתוח מודל כיול ל

CE-QUAL-W2 (מ) 6.01

זלומונס שני

ד"ר י. גבאי מנחה אחראי

סר ג. טיבור מנחה שותף

"שיטות להצגת שינויים בזמן במערכת מידע גיאוגרפית בסביבה ימית" (מ) 7.01

גנאור דב

פרופ' י. אוזן

"בחינת השפעות שינוי כיוון במאמצי גזירה על התנהגות תערובת אספלטית" (מ) 7.01

מוטולה יעל

פרופ"ח י. פרשקר מנחה אחראי

פרופ"ח ד. מהלאל מנחה שותף

"מציאת שיווי משקל בין חניה ותחבורה ציבורית באמצעות תורת המשחקים" (מ) 7.01

הולנדר ירון

פרופ' י. צימלס

"טיהור קולחים בעזרת צמחי מים" (מ) 7.01

מלקובסקי אנסטסיה

פרופ' א. רוטנברג מנחה אחראי

פרופ"ח ר. לוי מנחה שותף

"צמצום הפגיעות הסיסמיות של מבנים לא סדירים אופקית: מבני מסגרות היקפיות" (מ) 7.01

חורי וסים

פרופ"ח י. פרוסטיג

"פיתוח אלמנט סופי מיוחד למבני סנדוויץ' בעלי ליבה רכה" (מ) 7.01

בולר אסנת

פרופ"ח ד. מהלאל

"חקר שיטות שונות לחישוב הזמן בין ירוקים בצמתים מרומזרים" (מ) 7.01

דנציגר יואב

 

 

ב. אושרו הצעות מחקר מוקדמות של מועמדים שהתקבלו לתואר דוקטור

 

 

המנחה

הנושא ותאריך האישור

הסטודנט

 

פרופ"ח ר. בקר מנחה אחראי

ד"ר א. כץ מנחה שותף

"הערכת בניה בקמ"א בשיחזור כולל בהקשרים של אנרגיה ופליטות" 3.01

פושקר סבטלנה

ד"ר ר. ארמון מנחה אחראי

פרופ"ח ק. דוזורץ מנחה שותף

"העמסה אנזימטית של סול-ג'ל ושימושו כציפוי תגובה" 4.01

וולטש גלית

ד"ר ר. ארמון

"יחסי גומלין בין תרביות תאים מודבקות בנגיפים אנטריים ושכבות קסרו-ג'ליות מועמסות בחומרים אורגניים" 5.01

זולקוב חן

פרופ' י. שינמן

"קריסה דינמית של קליפה קונית לא מושלמת" 6.01

ג'ברין מחמוד

פרופ' א.רוטנברג מנחה אחראי

פרופ"ח ר. לוי מנחה שותף

"זיהוי ובקרה של התנהגות מבנים לא סדירים ברעידת אדמה" 6.01 מסלול ישיר לדוקטורט

לבן אורן

פרופ"ח ש. חסיד מנחה אחראי

פרופ' מ. פורה מנחה שותף

"חקירה של זנק צפיפויות בזרימת עשן על ידי הדמיות נומריות ופיסיקליות" 6.01

רגב אמיר

פרופ"ח ג. רוזנהוייז מנחה אחראי

"פיתוח מערכים אקוסטיים לומדיים לבקרה הידודית במטושטש של שדות קול" 6.01

אירמאי רון

פרופ' ג. שלף מנחה אחראי

ד"ר נ. קרס מנחה שותף

"אפיון צורוני הכספית בבוצה משופעלת לפני ואחרי סילוקה לים. הערכת "גורל" הכספית בסביבה הימית" 7.01

שהם-פרידר אפרת

 

 

ג. אישור נושאים למחקר לתואר דוקטור (תיאור תמציתי לבחינת מועמדות)

 

המנחה

הנושא ותאריך האישור

הסטודנט

 

 

 

פרופ' נ. נרקיס

"חקירת קדם חיטוי בכלור דו-חמצני בנוכחות חומרים אורגניים טבעיים וברומידים במים" 3.01

שולמן ארינה

ד"ר ר. ארמון

"מניעה ושיקום בארות אטומים על ידי טיפולים פיסיקוכמיים וביולוגיים כפונקציה של הרכב כימי וביולוגי של מי התהום" 5.01

אפרת ג'ינו

פרופ' י. אוזן

"פילוח משוואות הוויה לאפיון תערובות אספלט-אגרגט עם נזק ואחלמה" 7.01

לבנברג איל

פרופ"ח י. דויטשר

"התאמה ומיזוג מאגרים ספרתיים של תבליט פני האדמה" 7.01

קציל ירון

ד"ר א. דנציגר

"אנליזה של שיטות לשיפור התפקוד המבני של בטון מזוין" 8.01

עיד רמי

 

 

ד. נבחנו לתואר מגיסטר ודוקטור בתאריכים כמפורט להלן:

 

המנחה

הנושא ותאריך

הסטודנט

 

פרופ' י. ארגמן

"יישום נתונים מריאקטור מנתי לריאקטור רציף באמצעות מודל סגרגציה" לד"ר 3.01

עבאדי ירון

פרופ' א. שמיר מנחה אחראי

ויש גם מנחה שותף

"תכנון עירוני רגיש למים: ניתוח חלופות להגברת החלחול בשטחים עירוניים ציבוריים" (מ) 3.01

לוין אנה

פרופ"ח ר. לוי מנחה אחראי

ד"ר א. הנאור מנחה שותף

"השפעת קשיחות המחבר על תכן מבני שריג" (מ) 3.01

גלברג ניר

פרופ' י. בר מנחה אחראי

פרופ' א. מרמור מנחה שותף

"שיפור ניקוי אקויפרים באמצעות חומרים פעילי שטח" 3.01 לד"ר

קרסוביצקי ליאוניד

ד"ר י. שוחט

ME 3.01

אמיר ענבל

ד"ר י. שוחט

ME 3.01

שמש דורון

פרופ"ח א. שפירא

ME 3.01

דניאל עופר

פרופ' א. לויפר

ME 3.01

רביב טל

פרופ"ח י. רוזנפלד

ME 3.01

שטיינמץ רביב אורנה

פרופ' א. לויפר

ME 4.01

לשמן רוויטל

ד"ר א. דנציגר

ME 4.01

גייליקברג אלכס

פרופ' א. רוטנברג

ME 4.01

בן-עמרם דן

פרופ' ס. פרידמן

"השוואת שיטות בדיקה שונות לקביעת המקדמים האלסטיים של סלעים אנאיזוטרופיים" (מ) 4.01

פרידמן (בלוך) אלואיז

ד"ר ק. קובלר

"בדיקות הורסות ולא הורסות לקביעת התפתחות תכונות של בטון באתר" (מ) 4.01

פושקר סבטלנה

ד"ר י. שוחט

"ניתוח טכנו-כלכלי השוואתי של טיח חוץ מתועש מול טיח מוכן באתר (ע"ג) 4.01

סוריא גבריאל

ד"ר ר. ארמון

"חומרים הומיים כלואים בסול-ג'ל: כלי חדשני למחקרי ספיחה" (מ) 4.01

זולקוב חן

פרופ' א. לויפר

"עקרונות לניהול פרוייקטים במגזר הפרטי: לימוד מנסיונם שלמנהלי פרוייקטים מתחומי הבניה וההייטק" (ע"ג) 5.01

תורג'מן (ברד) שרי

פרופ' ס. פרידמן

"מאפיינים והשפעות אתר של רעידות אדמה ישרעליות" (מ) 5.01

זינו בירק חיה

פרופ"ח י.דויטשר

"קדסטר אנליטי בישראל: חידוש גבולות מקרקעין בעזרת תצלומי אויר" (מ) 5.01

גביש יוחנן

פרופ"ח י. דויטשר

"התאמה הדדית של תכניות מתאר בקנה מידה גדול בסביבת GIS (מ) 5.01

נמרי סלים

פרופ"ח י. פרשקר מנחה אחראי

ד"ר י. שיפטן מנחה שותף

"מאפייני דפוס נסיעה לעבודה במטרופולין" (מ) 5.01

הרשקוביץ פזית

פרופ' ג. שלף

"היבטים סביבתיים בהקמה של אזורי תעשיה באזורים הרגישים לזיהום מי תהום בגליל המערבי (ישראל) ע"ג 5.01

כהן נילי

ד"ר ע. אתרוג מנחה אחראי

פרופ"ח ח. פפו מנחה שותף

"פוטוגרמטריה קרקעית תמוכת GPS" (מ) 6.01

לביא (ליבוביץ) גיא

פרופ"ח י. ממן

"הערכה של מודלים לפיזור מזהמי אויר תחבורתיים בישראל" (מ) 6.01

מרמור עמית

פרופ"ח א. פולוס מנחה אחראי

פרופ' מ. ליבנה מנחה שותף

"פיתוח מודלים התנהגותיים התלויים בזמן לקבלת פערים וקיבולת בצומת מעגלי" 6.01 לד"ר

שמואלי סתונית

פרופ' י. צימלס

"מנגנונים של הפרעות לא ציריות בתהליכי פירוק סילונים לרסיסים" 6.01 (לד"ר)

צדיק שלום

פרופ"ח ש. חסיד

"הדמיית תנועת עשן" (מ) 6.01

רגב אמיר

 

פרופ"ח ש. חסיד

"בקרת עשן בבניינים רבי קומות בעזרת מערכות על-לחץ" (מ) 6.01

גורביץ טטיאנה

פרופ"ח י. פרוסטיג

"חיזוק ותיקון מבני בטון באמצעות חומרים מרוכבים" 7.01 (לד"ר)

רבינוביץ עודד

ד"ר ר. ארמון

"חיטוי מקורות מים ושטחי קרקע המזוהמים בספורות של החיידק S.B ע"י פוטוקטליזה של תחמוצת טיטניום" (מ) 7.01

וולטש-כהן גלית

ד"ר ר. ארמון מנחה אחראי

פרופ' י. צימלס מנחה שותף

"פיתוח שיטה לבידוד וריכוז אואוציסטות של Cryptosporidium מקרקע כתוצאה מהשקייה בקולחין" (מ) 7.01

זילברמן אלה

ד"ר א. פיזנטי

"מודל לבחינת התסבולת בחדירה עם זיון לחדירה בפעולת עומס סימטרי" (מ) 7.01

אדרעי לוסי

פרופ"ח מ. איזנברגר

"תדירויות עצמיות של פלטות בעובי משתנה" (מ) 7.01

מויאל הדס

פרופ"ח מ. איזנברגר

"תנודות של קורה נמשכת בחתך משתנה תחת עומס נוסע" (מ) 8.01

אבו דוגוש יוסף

פרופ"ח מ. איזנברגר

" קריסת פלטות דקות בעובי משתנה בשיטת האלמנט המדוייק" (מ) 8.01

אלכסנדרוב אלכסנדר

ד"ר י. שיפטן

"בדיקת קשרים אפשריים בין ריכוזי מזהמי אויר הנמדדים בתחנות ניטור לבין פרמטרים תחבורתיים"

(מ) 8.01

בנדיט אדוארד

ד"ר י. שיפטן - מנחה אחראי

פרופ"ח ש. הקרט מנחה שותף

"בניית תסריטים לתחבורה בת קיימא במטרופולין תל אביב בשיטת דלפי (מ) 8.01

קפלן סיגל

פרופ"ח יי. פרוסטיג

"התנהגות של מבני סנדוויץ בעלי ליבר רכה, אלסטו-פלסטית (לא לינארית) תיאוריה מסדר גבוה"

(מ) 8.01

שוורץ גרבלי הילה

ד"ר ר. זקס

ME 8.01

בכר אבי

ד"ר י. שוחט

ME 8.01

דוד ערן

ד"ר ר. זקס

ME 8.01

פאר משכית

ד"ר ר. זקס

ME 8.01

שם-טוב מיכאל

ד"ר ר. זקס

ME 8.01

עטייה עמנואל

פרופ' א. ורשבסקי

"מקורות המימון ועלות המימון של פרוייקטים בבניה" (מ) 8.01

דקל גלעד

ד"ר ר. ארמון מנחה אחראי

פרופ' נ. נרקיס מנחה שותף

"הבטל פוטוקליטי של מיקרואורגניזמים בנוכחות תחמוצת יטיניום בריאקטור רציף (מ) 8.01

כהן-יניב ורד

פרופ' נ. נרקיס מנחה אחראי

פרופ' י. קוט מנחה שותף

"קומבינציות אופטימליות של שילוב ספיחה וטיפול ביולוגי בחומרים אורגניים רעילים" (מ) 9.01

ענבר מיה

פרופ"ח ג. רוזנהוייז

ME 9.01

מזר שמעון

ד"ר ר. זקס

ME 9.01

הבר אברהם

 

* * *